2015-10-20

Podsumowanie mojej pracy poselskiej

Podsumowanie mojej pracy poselskiej

Szanowni Państwo !


Działałam skutecznie i z sercem. Filarami moich dwóch  kadencji w Sejmie była współpraca z samorządowcami i grupami lokalnego działania na rzecz realizacji przedsięwzięć ważnych dla miast i powiatów na polu gospodarczym, kulturalnym, szkolnictwa oraz sportu. 

Dla wszystkich zaangażowałam się m.in. w następujące sprawy:

 

 • Pomoc dla HSW S.A. – specjalny rządowy program pomocowy, rozwój zakładów zbrojeniowych i wzrost zamówień do poziomu 7 mld zł.
 • Umieszczenie odcinka S19 z Rzeszowa do Lublina oraz obwodnicy Stalowej Woli i Niska w programie rządowym, całość przedsięwzięcia finansowana z budżetu państwa.
 • Doposażenie Garnizonu w Nisku, zwiększenie ilości etatów i nowe miejsca pracy dla mieszkańców powiatu  niżańskiego i stalowowolskiego.
 • Wspieranie modernizacji technicznej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
 • Budowa osiedla wojskowego w Nisku.
 • Ratowanie miejsc pracy w PKP CARGO – Rozwadów we współpracy ze związkami zawodowymi.
 • Ratowanie miejsc pracy w Zakładzie Wyrobów Stalowych Polimex-Mostostal S.A. w Rudniku nad Sanem.
 • Zmiana zasad finansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, umożliwienie realizacji projektu obejmującego budowę obiektów uczelnianych dla KUL, Politechniki Rzeszowskiej oraz Biblioteki Międzyuczelnianej.
 • Powstanie Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii.
 • Powołanie kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Działanie na rzecz utworzenia rzeszowskiego oddziału Agencji Kosmicznej.
 • Budowa Sądu w Stalowej Woli z udziałem m.in. środków z budżetu państwa.
 • Zaangażowanie się w przywrócenie Sadów Rejonowych w Nisku, Leżajsku, Ropczycach, Kolbuszowej, a także w Strzyżowie.
 • Pozyskanie środków na zakończenie projektu „Gospodarka wodno - ściekowa” w Stalowej Woli” zrealizowanego w ramach Programu Spójności – efekt tania i czysta woda.
 • Projekt powstania zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych z odzyskiem materiałowym w Stalowej Woli.
 • Działania na rzecz włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach i w Stalowej Woli  do Krajowego Systemu Ratownictwa OSP.
 • Rozwój Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu, w tym na rzecz hotelu i Zamku w Baranowie Sandomierskim.
 • Pomoc o przyznanie środków z Programu „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” na łączną kwotę 860 500 zł dla Specjalistycznego Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli.
 • Działanie na rzecz organizacji pozarządowych (akcja „1% procent podatku dla lokalnych organizacji”).
 • Wspieranie starań szkół ze Stalowej Woli i powiatu dotyczących budowy placów zabaw, orlików sal gimnastycznych, boiska wielofunkcyjnego.
 • Rozwój infrastruktury drogowej („schetynówki”).
 • Promowanie osiągnięć stalowowolskich szkół, nagrody i stypendia dla najzdolniejszych uczniów.
 • Działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa na drogach miejskich
  i wiejskich (akcje odblaskowe od 2010 r.).
 • Pomoc w utrzymaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w „ZRYWPOLU”.
 • Niesienie konkretnej pomocy powadzianom z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego, szczególnie z Gminy Gorzyce.
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków na rekultywację terenów pokopalnianych i na zagospodarowanie terenów, infrastrukturę wokół  Jeziora Tarnobrzeskiego.
 • Pomoc w pozyskaniu 17,5 mln. zł na budowę wodociągu i kanalizacji dla południowej części Dębicy.
 • Przebudowa ulicy Królewskiej, budowa ronda przy ul. Mickiewicza w Dębicy.
 • Wspieranie budowy Zakładu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego w Dębicy.
 • Wsparcie projektu utworzenia SSE na terenie Gminy Dębica.
 • Wspieranie działalności lokalnych stowarzyszeń, przede wszytkim "Amazonek".
 • Działania na rzecz rozwoju lokalnych grup działania i różnych inicjatyw społecznych, szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie projektów podnoszących poziom wiedzy i kultury prawniczej wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych.
 • Współorganizowanie wycieczek do Sejmu RP, Senatu RP, konkursów w zakresie promocji zdrowia, "Chroń, to co najcenniejsze".
 • Rozwiązywanie indywidualnych problemów prawnych i społecznych mieszkańców zgłaszających się do mojego biura poselskiego.