2012-03-21

Dyskutowali o mniejszościach nardowych i etnicznych

Dyskutowali o mniejszościach nardowych i etnicznych

21 marca Poseł Renata Butryn wzięła udział w konferencji pt. „Mniejszości narodowe i etniczne województwa podkarpackiego”, która odbyła się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w Rzeszowie. Celem spotkania było dokonanie diagnozy aktualnej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych na Podkarpaciu oraz stworzenie płaszczyzny do dyskusji o problemach napotykanych przez przedstawicieli  poszczególnych   grup. Poseł Renata Butryn, podczas konferencji, mówiła o fundamentach funkcjonowania mniejszości w społeczeństwie polskim: szacunku, godności i akceptacji.