2012-06-29

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZALESZANACH

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZALESZANACH

Poseł Renata Butryn uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego 2011/2012 w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanach. Posłanka wręczyła listy gratulacyjne i nagrody dla uczniów z najwyższą średnią ocen. Wśród nich znaleźli się:
Marta Stolarczyk, Paulina Kieliszek, Katarzyna Marzec, Oliwia Szczepańska, Aleksandra Zuba, Agata Hara, Dawid Tokarski, Kamil Szpunar. Poseł Renata Butryn otrzymała specyjalne podziekowania od Dyrektora Szkoły.