2013-02-14

Czy sieci szerokopasmowe - to rzeczywiście najważniejszy element infrastruktury komunikacyjnej...?

Czy sieci szerokopasmowe - to rzeczywiście najważniejszy element infrastruktury komunikacyjnej...?

Poseł Renata Butryn 14-go lutego uczestniczyła w konferencji: "Od inwestycji szerokopasmowych do skoku cywilizacyjnego", zorganizowanej przez MM Conferences S.A. w Warszawie. Podczas konferencji paneliści dyskutowali m.in.:
- na temat modelu budowy sieci szerokopasmowej przyjętej w województwie lubuskim i pomorskim,

- problemach w zakresie budowy sieci szerokopasmowych: lokalizacja regionalnych sieci, geodezji i map cyfrowych oraz zajęcia pasa drogowego.
Uczestnicy konferencji poszerzyli wiedzę dotycząca rozwoju sieci do roku 2020. Wiele ciekawych głosów na temat znaczenia internetu szerokopasmowego dla rozwoju edukacji, biznesu , telemedycyny, zostało zdominowanych przez uwagi dotyczące opóźnień i przeszkód w budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w poszczególnych województwach. Ciekawie zaprezentowało się, ze swoimi doświadczeniami w zakresie wybranej przez siebie metodologii budowania infrastruktury szerokopasmowej -"Zaprojektuj - Wybuduj", województwo lubuskie. Interesująco, jako przykład dobrych praktyk, wypadły elementy prezentacji dotyczące teleradiologii, która ułatwia diagnostykę specjalistyczną, a przede wszystkim ułatwia życie pacjentowi i skraca czas postawienia diagnozy przez specjalistów.

Materiały konferencyjne z prezentacjami przygotowanymi przez prelegentów będą dostępne od wtorku 19 lutego pod linkiem :http://mmcpolska.pl/sieci2013.zip
http://www.mmcpolska.pl/index.php/relacje/foto/204-sieci2013