2014-08-22

Granty w ramach programu "Działaj Lokalnie" przyznane.

Granty w ramach programu

W dniu 18-go sierpnia 2014 roku odbyło się zorganizowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie z terenu Powiatu Dębickiego uroczyste wręczenie umów symbolizujących start lokalnych projektów w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie VIII” edycja 2014, realizowanego przez: Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz lokalnych partnerów - Gminę Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmę TIKKURILA POLSKA S.A. Łączna kwota przydzielona na realizację 12 projektów, wyniosła 55.000 zł.

Celem programu „Działaj Lokalnie” jest m.in. podejmowanie przedsięwzięć na rzecz dobra wspólnego i aktywizacji lokalnej społeczności do wspólnych działań. Dotacje są przeznaczone na zakup tych usług i produktów, które pozwalają na realizowanie działań nie patrząc na przeszkodę finansową. Rok 2014 to V edycja programu na terenie powiatu dębickiego, którą Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu realizuje wspólnie z lokalnymi partnerami. Do tej pory przyznanych zostało 63 dotacje na łączną kwotę 275.000 zł
Uroczystość poprzedziła prelekcja Magdaleny Olszewskiej - Corporate Communications & PR Manager w firmie TIKKURILA POLSKA S.A. - pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu - dobre praktyki na przykładzie korporacji TIKKURILA”. Spotkanie miało również za cel przybliżyć inny projekt dotacyjny realizowany m.in. przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu z innymi operatorami pt. „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, finansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020, a którego celem jest wspieranie aktywności obywateli województwa podkarpackiego oraz młodych organizacji pozarządowych poprzez przyznawanie mikrodotacji do 5.000 zł na realizację własnych inicjatyw i pomysłów. Projekt trwać będzie do roku 2016, a kolejny nabór wniosków odbędzie się od 1.01.2015.