2015-04-01

Finał V edycji Konkursu Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem "Budżet obywatelski"

Finał V edycji Konkursu Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem

31 marca 2015 r. odbył się finał V edycji Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Budżet obywatelski”. Miałam zaszczyt objąć go honorowym patronatem. Organizatorem całego przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. W jury zasiadał były radny miejski Dariusz Przytuła – popularyzator budżetu obywatelskiego. Konkurs skierowany został do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatów niżańskiego i stalowowolskiego. Główny cel , jaki mu przyświecał, to szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat budżetu obywatelskiego, będącego impulsem do wpływania na decyzje samorządu terytorialnego i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Uczniowie w ramach konkursu rozwiązali test, krzyżówkę oraz zaprezentowali wyniki przeprowadzonych ankiet dotyczących  wprowadzenia budżetu partycypacyjnego na terenie swoich gmin. Prezentacje zawierały m.in. propozycje wykorzystania środków finansowych budżetu obywatelskiego m.in. na poprawę i rozbudowę infrastruktury drogowej, rozwój kultury i sportu.  Młodzież postulowała utworzenie szkoły artystycznej rozwijającej zdolności plastyczne, skateparku, parku linowego, siłowni na świeżym powietrzu, miasteczka rowerowego, ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż dróg prowadzących do szkoły. Wyniki ankiet jednoznacznie wskazały potrzebę powstania budżetu, o którego wykorzystaniu decydowaliby mieszkańcy. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Chwałowicach, drugie i trzecie uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II i Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli. Po ogłoszeniu wyników wręczyłam ufundowane przeze mnie i Hutę Stalowa Wola S.A. nagrody i upominki.