2015-10-08

"Wielopole, Wielopole ...

W czwartek 8 października w gmachu Senatu odbyła się konferencja „Wielopole, Wielopole... – stulecie urodzin Tadeusza Kantora”. Honorowy patronat nad konferencją objęła Marszałek Sejmu RP. 5 grudnia 2014 r. Sejm VII kadencji podjął okolicznościową uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru. Zgodnie z uchwałą w ramach Roku Teatru Polskiego obchodzona jest także 100. rocznica urodzin Tadeusza Kantora. Kantor został patronem 2015 r. decyzją UNESCO.

Konferencji towarzyszyła mała wystawa plakatów, listów oraz niektórych publikacji artysty.