2015-10-14

Święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Dębie

Święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Dębie

14 października wybrałam świętowanie ze społecznością szkolną Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Dębie. Uroczystość związana była z 10. rocznicą nadania szkole imienia Bronisława Zybury – pierwszego dyrektora szkoły (1919 r.), wielkiego społecznika, przyjaciela dzieci i młodzieży, patrioty. Odbudował szkołę, zaktywizował lokalne środowisko – powołał Koło Młodzieży, Koło Miłośników Czytania Książek, założył bibliotekę, zainicjował powstanie OSP i zorganizował kuchnię umożliwiającą dożywianie biednych dzieci. Dla mnie to ideał nauczyciela i cieszę się, że szkoła wybrała go na swojego patrona.