Archiwum lipiec 2010

2010-07-27

Młodzież i studenci z Podkarpacia z krótką wizytą u Marszałka Sejmu

W środę 21 lipca grupa młodych ludzi z Podkarpacia spotkała się z
Marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną. Spotkanie to miało
charakter nieformalny i choć trwało kilkanaście minut było bardzo
owocne. Zostało na nim poruszonych kilka ważnych tematów
związanych z życiem i przyszłością młodzieży na Podkarpaciu
m.in. kwestia emigracji do dużych ośrodków miejskich lub za
granicę czy rozwój uczelni wyższych.
Rozmowa
z…

czytaj więcej

2010-07-27

"Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać"

Słowa te, wypowiedziane przez Delegata Rządu RP na Kraj Stanisława Jankowskiego, obrazują cel Powstania Warszawskiego. To wielki zryw patriotyzmu w momencie wycofywania się wojsk niemieckich i wkraczania do Warszawy sowietów. Chęć walki Warszawiaków podkreślają słowa dozorcy domu, w którym pod konspiracyjnym nazwiskiem Jerzy Korabski mieszkał dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski: „No, panie szanowny, Szwaby wieją. Biorą w skórę. A…

czytaj więcej

2010-07-27

OSP w Skurowie miała swoje święto

25 lipca odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurowie (gmina Brzostek). Pani poseł Renata Butryn wbiła gwóźdź ze swoim nazwiskiem w pamiątkową tablicę – tym samym „przypieczętowała” swoją współpracę ze strażakami.  Jak powiedział Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,…

czytaj więcej

2010-07-19

UWAGA ROLNICY-POWODZIANIE! WNIOSKI NALEŻY SKŁADAć DO 30 WRZEŚNIA!

  Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z informacjami zebranymi od wojewodów, tegoroczna powódź, obsunięcia ziemi i huragan wystąpiły na obszarze 11 województw. Wstępnie szacuje się…

czytaj więcej

2010-07-16

"Wolontariat to styl życia i bycia"

W ten sposób określała swoją działalność młodzież należąca do Klubów Młodzieżowego Wolontariatu Fundacji „Świat na Tak”, która 15 lipca spotkała się w Zatwarnicy z Renatą Butryn – Poseł na Sejm RP, uczestniczącą w spotkaniu z ramienia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, i z Magdaleną Podsiadło-reprezentantką Dariusza Tracza dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.  Wśród wolontariuszy z…

czytaj więcej