Budowa drogi ekspresowej S-19 - ważna inwestycja dla Stalowej Woli

Budowa drogi ekspresowej S-19 ma niezwykle duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego nie tylko Stalowej Woli, ale i całego regionu, liczącego około dwieście tysięcy mieszkańców. Pozwoli połączyć się z autostradą A4 i ułatwi skomunikowanie się dużym miastom z naszego regionu. Jest to ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego wspomnianego miasta i przyciągania inwestorów m.in. do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dobrze skomunikowana strefa szybciej przyciągnie przedsiębiorców, którzy zostawią swój kapitał w tym rejonie.

S-19 to także sposób na ożywienie całego Podkarpacia i Lubelszczyzny – regionów Polski Wschodniej zaniedbywanych przez całe lata. Należy także zaznaczyć, że S-19 połączy Polskę z Litwą, Słowacją i Węgrami, a dokładnie miasta takie jak: Kowno, Białystok, Lublin, Rzeszów, Preszów, Koszyce, Miszkolc i Debreczyn.

Pani poseł Renata Butryn wspiera działania prowadzące do realizacji tej inwestycji, także promując ją na posiedzeniach  Sejmu. - Jako posłanka z Podkarpacia reprezentuję region, jak wiemy, w stosunku do innych, bogatszych, zaniedbany gospodarczo. Płynie dosyć duży strumień pieniędzy i powstają istotne inwestycje, które mają ożywić go gospodarczo i przyspieszyć jego rozwój. Uważam, że niezwykle istotnym elementem jest budowa dróg. Budowana jest autostrada A4, poszerzane i rozbudowane lotnisko w Jasionce - i to nas bardzo cieszy. Ale żeby dobrze skomunikować również północ Podkarpacia z autostradą A4 i w ogóle z Europą, istotnym elementem jest budowa drogi ekspresowej S19. Jest ona również ważna dla innego regionu - dla Stalowej Woli i Lubelszczyzny. Oczekujemy tej drogi ze względu także na zlokalizowaną w tej części regionu specjalną strefę ekonomiczną, gdzie pojawiają się inwestorzy - podkreśla posłanka.