Posłanka Renata Butryn, będąc w Komisji Obrony Narodowej pracuje nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Projekt dotyczy umożliwienia pośmiertnego mianowania na wyższy stopień wojskowy osób, które ze względu na ukończony wiek lub stan zdrowia nie podlegały obowiązkowi służby wojskowej i byłych żołnierzy rezerwy zasłużonych w walkach o niepodległość Polski i zaangażowanych w działalność na rzecz suwerennej i demokratycznej RP. Ma również za zadanie usprawnić proces udzielania pomocy pieniężnej przez Kierownika Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych najuboższym kombatantom.

Zakończono I czytanie, a projekt skierowano do III czytania. Poniżej plik z treścią ustawy.