Zmiany w szkolnictwie wyższym

Pod koniec marca zakończą się prace nad ustawą reformującą szkolnictwo wyższe. Swoją aktywność w tej dziedzinie wykazuje również posłanka Renata Butryn - członek sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Szczegóły zmian w załącznikach. Zapraszamy do przeczytania.