Pani poseł Renata Butryn w Podkomisji nadzwyczajnej, powołanej 19 stycznia 2011 roku,  wraz z innymi członkami pracuje nad rządowym projektem ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Ustawa ma m.in. ustalić status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa oraz uprawnienia im przysługujące. Będzie również regulowała zasady i warunki korzystania z tych uprawnień.